Home

Welkom !!


Toneelvereniging KNA brengt al meer dan 50 jaar Nederlandstalig toneel van verschillende genres op de planken. Via deze website willen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en aanstaande toneelproducties. Tevens kunt u via deze website kaarten reserveren voor voorstellingen of onze acteurs boeken ter opluistering van een speciale gelegenheid.


Misschien wilt u zelf wel toneelspelen of betrokken zijn bij de diverse facetten van een toneelproduktie, zoals decorbouw en licht- en geluidtechniek. Kom dan eens kijken bij een van onze repetities op donderdagavond van 20.00-22.00 uur.

Interesse? Schroom niet, klik hier en neem contact  op met Jeroen Brinkman (voorzitter).

Privacy

KNA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoongegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. KNA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen beteken dat wij:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: ledenadministratie, facturatie en infoverstrekking en type persoonsgegevens zijn naam, adres, pc/woonplaats, mailadres;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodatg de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als toneelvereniging KNA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover, neem dan contact op met onze voorzitter Jeroen Brinkman (klik hierop).


Van links naar rechts

bovenaan:

Gladys Cools-Tummers, Jarod Verhoef,

Kees Beckeringh (regisseur), Paul Kerckhoffs,

Kirsti Heijnen, Nicole Verhoef-van Bree,

Onderaan:

Jeroen Brinkman, Janneke Brinkman