Toneelvoorstelling 2017

                                                  

Toneelvoorstelling 2017

                                          “Rookgordijn”Originele titel: “Wilde Havana”

Geschreven door Peter Leenders

Regie en bewerking door Kees Beckeringh


Als de oude, nogal autoritaire heer Timmer op sterven ligt treffen zijn kinderen tijdens het waken al voorbereidingen voor na zijn dood. De onderlinge verhoudingen zijn niet geweldig dus iedere beslissing komt met moeite tot stand.

Na zijn overlijden komt vader tot zijn verbazing in het hiernamaals maar ook daar wachten hem conflicten, terwijl op aarde de kinderen tijdens het leeg maken van de woning herinneringen ophalen en elkaar weer leren kennen, hun goede en slechte kanten.

Langzaam wordt duidelijk waarom dit gezin zo ontwricht is; hoe waar je vandaan komt, hoe je bent opgevoed  en wat je hebt meegemaakt invloed heeft op je relaties en hoe je in het leven staat.

Mooie dramatische momenten en komische scènes wisselen elkaar in hoog tempo af. Een komedie met een lach en een traan, voor velen zeer herkenbaar!


het rookgordijn

zelfst.naamw.

UITSPRAAK:  [ˈrokxɔrdɛin]

VERBUIGINGEN:  rookgordijn|en (meerv.)


een rookgordijn optrekken (bewust informatie achterhouden of aan de openbaarheid onttrekken)


© Kernerman Dictionaries.


2 definities op Encyclo

I.) 1) Misleidende voorstelling 2) Misleidende voorstelling (crypt.)